Servis počítačov a notebook-ov

Poskytované servisné služby

Počítač
Hardware-ové práce - diagnostika, oprava, údržba, optimalizácia chodu, upgrade
Software-ové práce - diagnostika, práca podľa potreby

 

Notebook
Hardware-ové práce - diagnostika, oprava, údržba, optimalizácia chodu, upgrade
Software-ové práce - diagnostika, práca podľa potreby

 

Základná diagnostika je bežne realizovaná do 24 hodín.
Servisný prípad je štandardne ukončený do 2 pracovných dní, ak to umožňuje povaha servisného prípadu.

 

Kde?

  • V servisnom stredisku (v priestoroch našej predajne)
  • U zákazníka

 

Kedy?

  • Počas štandardnej pracovnej doby - pracovné dni 8:30 - 17:00
  • Mimo štandardnej pracovnej doby - kedykoľvek po vzájomnej dohode

 

Ako?

V servisnom stredisku - zariadenie (počítač, notebook) doneste do našej predajne. Tu zariadenie prevezme obsluha, ktorá s Vami vypíše servisný protokol, kde uvediete Vaše kontaktné údaje, popis chyby, požadovaný zákrok. Zariadenie následne prevezme servisný technik.

U zákazníka - zavolajte na telefónne číslo našej predajne 0951 01 00 46 v pracovný deň od 8:30 do 17:00. Oznámte požiadavku na servisný zákrok a dohodnite si ďalší postup.

 

Máte záujem o podrobnejšie informácie?
Navštívte nás v našej predajni, zavolajte na telefón +421 951 01 00 46 alebo napíšte na predajna@arkon.sk .